• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

 

Onze kleuters mogen weer kleuteren! 

De motie* Rog over onderwijs over aandacht voor de ontwikkelingsfase van kleuters is aangenomen! Hierin staan een aantal nieuwe afspraken waarmee de kleuter geen schoolkind meer hoeft te zijn, maar weer lekker mag kleuteren.

Het aannemen van de motie houdt in dat een onderbouwleerkracht meer vrijheid krijgt en ook een aantal zaken niet meer hoeft aan te bieden:

  • Een leerkracht van een groep 1 / 2 hoeft geen letterkennis meer aan te bieden aan kinderen die daar niet aan toe zijn.
  • Een leerkracht van een groep 1 / 2 mag voorwaardenscheppende activiteiten doen met kinderen die psychologisch en neurologisch kleuter zijn; op leesgebied kun je denken aan klankspelletjes en allerlei vormoefening (knippen, doolhoven, aardappelstempelen, enzovoort).
  • Een school mag kinderen die in augustus niet schoolrijp zijn, in groep 2 houden en hoeft die niet meer naar groep 3 te laten gaan.

Wat heerlijk! Delen jullie dit goede nieuws!

*) Een motie is een uitspraak van één of meer Tweede Kamerleden om aan te geven dat een onderwerp belangrijk is of met een oproep aan de regering om actie te ondernemen. Hier kun je het kamerstuk downloaden.