• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Kinderen gedragen zich niet zomaar leuk of lastig. Als we begrijpen waarom ze zo doen, kunnen we bekijken wat we moeten veranderen in het gedrag van ons kind en onszelf om gedragsproblemen te voorkomen. Er zijn een aantal valkuilen waar ouders voor moeten oppassen: 

 • Ten eerste komt ongehoorzaam gedrag meer voor als kinderen daarmee hun zin krijgen of ergens onderuit weten te komen.
  Soms belonen ouders onbedoeld het ongewenste gedrag door hun kind extra aandacht te geven als hij niet luistert. Dit gebeurt bijvoorbeeld door er over in discussie te gaan, ruzie te maken, te vitten of te onderhandelen.
 • Een andere valkuil is de escalatievalkuil, waarbij het lijkt alsof we een instructie alsmaar moeten blijven herhalen, of zelfs gaan schreeuwen en boos worden voordat kinderen doen wat hen gezegd is. Kinderen zullen dingen waarmee ze aandacht krijgen blijven doen, ook al is het negatieve aandacht.
 • Aan de andere kant krijgen kinderen soms niet genoeg aandacht wanneer zij zich wel goed gedragen. Als kinderen niet worden aangemoedigd voor het opvolgen van instructies en voor het doen wat hun gezegd wordt, zullen ze minder bereid zijn om mee te werken. Dan leren ze dat lastig gedrag de enige manier is om aandacht of een reactie te krijgen.
 • Wanneer ouders niet consequent zijn in hun reactie op ongehoorzaamheid kunnen kinderen in de war raken. Ouders laten bijvoorbeeld de ene dag de ongehoorzaamheid van hun kind ongemerkt passeren terwijl ze de volgende dag verwachten dat hun kind meteen doet wat er wordt gezegd. Ook wanneer de ouders niet op één lijn zitten of niet hetzelfde reageren als hun kind ongehoorzaam is, zorgt voor onduidelijkheid bij een kind.
 • Soms verwachten we ook gewoon te veel .Geen enkel kind gedraagt zich de hele tijd perfect. En als ouders te veel van hun kind verwachten gezien de leeftijd of vaardigheden, kunnen er ook problemen ontstaan.
 • Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of er misschien een andere oorzaak is voor hun gedrag; ze zijn bijvoorbeeld moe, hebben honger, of voelen zich niet lekker.
 • En de manier waarop ouders instructies geven bepaalt mee of kinderen wel of niet doen wat hun gezegd wordt. Instructies kunnen B.V. te vaag zijn, te moeilijk, vragend gesteld worden of op het verkeerde moment gegeven worden.