• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Wat is co ouderschap wat houd co ouderschap in wanneer is er sprake van co ouderschap?

Co-ouderschap is wanneer de taken van verzorging en opvoeding na de scheiding min of meer gelijk tussen de ouders verdeeld worden, en de kinderen zowel bij hun vader als bij hun moeder wonen. In de praktijk betekent dit dat het kind ongeveer evenveel tijd bij elke ouder doorbrengt. Wat zijn de voordelen van co-ouderschap? Het belangrijkste voordeel van co-ouderschap is dat het meestal heel prettig is voor de betrokken kinderen. Bij co-ouderschap krijgen beide ouders veel van het dagelijkse leven van het kind mee te maken. Dit kan een groot voordeel zijn, want beide ouders krijgen de kans om ook na de scheiding bij het leven van hun kind betrokken te blijven. Wat zijn enkele dingen om in gedachten te houden bij co-ouderschap? Een van de belangrijkste dingen om bij co-ouderschap in het oog te houden is goed overleg. Na de scheiding is het belangrijk dat beide ouders goed met elkaar kunnen overleggen om er zeker van te zijn dat ze op dezelfde lijn zitten als het gaat om de opvoeding van hun kind.

Wat is co-ouderschap?

Welke verdeling met co-ouderschap?

Opvoeden is iets dat twee mensen samen moeten doen, ook al zijn ze niet meer samen. In gevallen als dit is het vaak een goed idee om de opvoedingstaken gelijk over de twee mensen te verdelen. Dit kan helpen voorkomen dat een van beiden zich overweldigd of belast voelt door de verantwoordelijkheid van het ouderschap. Het kan er ook toe bijdragen dat beide ouders bij de opvoeding van hun kind betrokken zijn, wat gunstig kan zijn voor het kind. Het is echter belangrijk te onthouden dat de verdeling van de ouderschapstaken geen gelijke 50/50 verdeling hoeft te zijn. Het belangrijkste is dat beide ouders bij het leven van hun kind betrokken zijn en dat ze beiden in staat zijn de zorg en steun te geven die hun kind nodig heeft.

Co-ouderschap: wat is belangrijk om op te letten?

Zoals elke ouder weet, is het opvoeden van kinderen geen gemakkelijke taak. En wanneer ouders scheiden, kan de uitdaging nog groter zijn. Niet alleen moeten ouders jongleren met hun eigen schema's en opvoedingsstijlen, maar ze moeten ook afstemmen met hun ex-partner. Dit kan een moeilijke overgang zijn voor zowel ouders als kinderen.

Er zijn een paar dingen die ouders kunnen doen om de overgang voor hun kinderen gemakkelijker te maken. Ten eerste is het belangrijk dat ze elkaar als co-ouders blijven zien. Dit betekent dat ze hun eigen opvoedingsstijlen moeten relativeren en elkaar wat flexibiliteit, vertrouwen en geduld gunnen. Ten tweede moeten de ouders proberen beide huishoudens tot op zekere hoogte op elkaar af te stemmen. Dit zal de overgang van het ene naar het andere huis voor de kinderen soepeler laten verlopen. Tenslotte is het nuttig als de ouders in elkaars buurt blijven wonen. Op die manier kunnen de kinderen nog enige vertrouwdheid met de huizen van beide ouders opdoen.

De overgang naar co-ouderschap maken is misschien niet gemakkelijk, maar het is mogelijk met communicatie en samenwerking. Door deze tips te volgen kunnen ouders het proces voor alle betrokkenen een beetje gemakkelijker maken.

Hoe verdeel je de draagkracht?

Het verdelen van co-ouderschap uitgaven kan een lastige zaak zijn. Aan de ene kant wil je eerlijk zijn tegenover beide ouders en de kosten gelijk verdelen. Anderzijds wil je niet te royaal zijn voor één ouder en uiteindelijk voor alles opdraaien. Er zijn twee soorten uitgaven als het om co-ouderschap gaat: "eigen" uitgaven en "te verdelen" uitgaven. Eigen kosten zijn de kosten die elk huishouden voor zichzelf maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die een ouder namens de kinderen doet, zoals verzekeringen, abonnementen, lidmaatschapsgeld of schoolkosten. Door de kosten op deze manier te verdelen kunnen de ouders zelf beslissen hoe ze de financiële aspecten van het co-ouderschap aanpakken.

De verdeling van de lasten

Ouders verdelen de uitgaven naar gelang van het aantal dagen dat hun kind in elk huis doorbrengt. Ze kunnen de uitgaven ook verrekenen op basis van een vooraf bepaald bedrag per periode. Bijvoorbeeld, eens per jaar of om de zes maanden wordt de verrekening afgerond. Dit kan een rechtvaardiger manier van kostenverdeling lijken, omdat het berekend wordt op basis van de werkelijk doorgebrachte tijd

Stel dat jij en je ex-partner samen kinderen hebben. Jullie werken allebei, maar hij is degene die het meest verdient. Als het gaat om het delen van de kosten voor de opvoeding van je kinderen, betaalt hij het grootste bedrag. Maar dan, stel dat het inkomen verandert - je krijgt opslag op je werk, of je ex-partner gaat minder verdienen. Deze verandering in inkomen heeft invloed op hoeveel ieder van jullie betaalt voor de opvoeding van jullie kinderen.

Wat de doen met teruggaven en baten?

Als het om co-ouderschap gaat, zijn er een paar dingen om rekening mee te houden - vooral als het om de verdeling van de uitkeringen gaat. De kinderen behoren immers tot twee huishoudens. Het is echter niet toegestaan kinderen op meer dan één adres in de gemeentelijke administratie in te schrijven. Dus, wat is de beste manier voor ouders om dit te omzeilen? Het antwoord is eenvoudig: verdeel ze op papier. Dit voelt misschien wat vreemd aan, maar het is de beste manier om beide ouders in aanmerking te laten komen voor sommige financiële regelingen, zoals eenouderkortingen, kinderbijslag en zorgtoeslag. Als ouders maar één kind hebben, is het het beste als ze het kind inschrijven op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Zo kunnen beide ouders profiteren van de voordelen waar ze recht op hebben. Natuurlijk verschilt het per uitkering of één of beide ouders er recht op hebben. Maar dit is een goede algemene vuistregel om te volgen.

In Nederland zijn er een aantal voordelen die ouders kunnen krijgen, waaronder kinderbijslag, het kindgebonden budget, en belastingkredieten. Als het om co-ouderschap gaat, geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) er de voorkeur aan de kinderbijslag aan één ouder uit te betalen, terwijl de Belastingdienst het kindgebonden budget over beide ouders kan verdelen. Werkende ouders kunnen beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. Dit geldt ook voor heffingskorting en huurtoeslag.