• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Wat is een gastouderbureau?

Een gastouderbureau is een organisatie die zich enerzijds richt op de begeleiding van ouders die op zoek zijn naar de juiste opvang voor hun kind of kinderen. Dit wordt ook wel een vraaggezin genoemd. Anderzijds helpt zo’n bureau gastouders aan werk. Het kan dus gezien worden als een vorm van bemiddeling tussen vraag en aanbod. Zo'n bureau moet zich aan verschillende eisen en regels houden die de kwaliteit en de veiligheid waarborgen. Deze eisen en regels zijn vastgelegd in een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur en tevens in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hierin staat onder andere vermeldt dat een gastouderbureau het volgende dient te beoordelen of een gastouder zich aan de verantwoorde samenstelling houdt die geldt voor een groep opvangkinderen en of de kwaliteit van de locatie waar de kinderen opgevangen worden in orde is. Zo wordt er gekeken naar alle ruimtes waar de kinderen tijdens de opvang kunnen verblijven en wordt er een risico inventarisatie gemaakt. Kunnen kinderen zich ergens makkelijk aan bezeren? Is er gevaar voor verbranding, verdrinking, beknelling? Al dit soort zaken worden meegenomen. Tenslotte dient het bureau de deskundigheid van de gastouders te beoordelen.

Wat is een gastouderbureau?

Het is belangrijk dat gastouders altijd beschikken over kennis die up to date is. Om hiervoor te zorgen, zijn er veel bureaus die hun gastouders een cursus of opleiding aanbieden. Tussentijds bijscholen behoort tot ook tot het takenpakket van zo'n bureau. Zij zijn immers te allen tijde verantwoordelijk voor onder meer de kwaliteit en veiligheid van de opvang.

Een gastouderbureau helpt de gastouder en de ouders van het vraaggezin met het vinden van een geschikte match. Het benodigde papierwerk wordt ook door het bureau geregeld, evenals de betalingen tussen de gastouders en de ouders van de kinderen die worden opgevangen.

Aanmelden als gastouder

Het is wettelijk verplicht voor een gastouder om zich bij een gastouderbureau in te schrijven. Het bureau helpt de gastouders vervolgens om aan alle wettelijke eisen die voor gastouderschap gelden te voldoen. Dit dient te gebeuren, voordat een gastouder in het bestand van het bureau opgenomen kan worden. Zo moet een gastouder in het bezit zijn van diploma die past bij het werken met kinderen. Denk aan een diploma als pedagogisch medewerker. Ook een certificaat om eerste hulp te bieden aan kinderen is noodzakelijk. Een verklaring omtrent het gedrag is ook verplicht, aangezien er gewerkt wordt met een kwetsbare doelgroep. Deze verklaring kan de gastouder zelf aanvragen bij de gemeente. Wist je dat er een limiet gesteld is aan het maximale aantal kinderen dat opgevangen mag worden? Als gastouder mag je op 3 kinderen tegelijk passen. Meer mag ook, maar bij meer kinderen moet er altijd een 2e volwassenen beschikbaar zijn die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn als er een situatie is die hier om vraagt.

Aanmelden als vraaggezin

Wanneer ouders zich inschrijven bij zo'n bureau dan zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek worden de wensen en behoeften van de ouders besproken en geeft het bureau aan waarin zij kunnen voorzien. Er vindt een koppeling plaats aan een geschikte gastouder en ook hierbij zal een gesprek gehouden worden. Dit heet een koppelingsgesprek en dient er voor om te kijken of de match er daadwerkelijk is, zowel in gevoel als in praktische behoeften. Is het een geschikte match? Dan stelt het bureau het contract op op deze manier wordt de overeenkomst gesloten. Tussendoor zullen evaluatiemomenten plaatsvinden die geregeld worden door het bureau.

Tarieven gastouderbureau

Ook deze vorm van opvang is niet gratis en daarom ben je natuurlijk op voorhand benieuwd naar de kosten van het gastouderbureau. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor deze vorm van kinderopvang. Hiervoor moet de gastouder wel geregistreerd zijn bij een erkend bureau. De kosten die een gastouder vraagt, kunnen verschillend zijn, maar gemiddeld ligt dit rond de €5 à €6 per uur. De toeslaggrens is gesteld op €5,75. Het kan zijn dat er bij een bureau een hoger uurtarief geldt. In zo’n geval is het aan de ouders zelf om het deel boven de toeslaggrens te betalen.