• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Voor een kind zorgen

Er zijn helaas altijd kinderen die in een bepaalde periode extra zorg nodig hebben. Dat noemen we de kindzorg. Er kan kindzorg nodig zijn voor een ziek kind of als een kind een lichamelijk handicap heeft. Voor het regelen van de zorg is geen indicatie van de huis- of kinderarts nodig. De ouders die kindzorg voor hun kind nodig hebben, kunnen daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de zorgaanbieder. Er wordt in zo’n geval samen met een kinderverpleegkundige en de ouder en kind bekeken welke zorg er voor het kind nodig is en wie die zorg zal gaan leveren. Zo’n vaststelling wat er gedaan moet worden, noemt men een indicatiestelling. De verpleegkundige zal bij de indicatiestelling de gestelde normen hanteren. Er zal altijd rekening worden gehouden met het medische behandelingsplan van de kinderarts. Kinderen zorg is de zorg die door verpleegkundigen geboden kan worden. Alle zorg kan worden vergoed uit het basispakket. De zorg wordt zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving gedaan. Dan kan in zo’n geval thuis plaatsvinden, maar ook op een kinderdagverblijf, familie of school. De zorg zal er zoveel mogelijk op gericht zijn dat kinderen zelfstandig worden en de weg naar de volwassenheid zelf kunnen bewandelen. Voor de zorg die in de vertrouwde omgeving wordt volbracht, wordt vergoed. Er komt hierbij geen eigen bijdrage kijken. Ook wordt er niet naar het eigen risico gekeken. Wanneer u als ouders vragen heeft omtrent de vergoeding en welke organisatie u kunt inschakelen, is het verstandig contact op te nemen met uw zorgaanbieder. Er zijn gevallen waarvoor u eerst toestemming moet hebben. U zou een organisatie in kunnen schakelen die geen overeenkomst heeft met de zorgaanbieder. Om deze problemen te voorkomen is het verstandig om daarvoor eerst inlichtingen in te winnen.

Vergoeding van kindzorg

Waarvoor kunt u zorg inschakelen?

Het zorgpakket waarvan u gebruik kunt maken voor uw kind is zeer uitgebreid. Daarbij zou u kunnen denken aan zuurstof toedienen, zorg bij sondevoeding, medicijnen toedienen, infuusbehandelingen, thuisbeademing, stomazorg, het spoelen van de darmen, wondzorg, hulp bij het wassen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De hulp die u kunt krijgen, is er vaak op gericht dat u zelf zo veel mogelijk van de genoemde stappen aanleert. Een school of kinderdagverblijf bij de behandeling te betrekken is belangrijk. Ook moet u geleerd worden hoe u bepaalde gezondheidsrisco’s kunt signaleren.

Een verpleegkundig dagverblijf

Wanneer uw kind bepaalde zorg nodig heeft en u toch overdag moet gaan werken als ouders, is het belangrijk dat uw kind goed wordt opgevangen. Wanneer uw kind niets mankeert, kunt u het naar de kinderopvang brengen. Dat kan ook voor uw kind als het bepaalde zorg nodig heeft. Dat is een verpleegkundig kinderdagverblijf. Het is er voor kinderen tot 4 jaar die een medische problematiek hebben. In zo’n dagverblijf zullen de kinderverpleegkundigen en de pedagogische medewerkers de kinderen helpen die problemen hebben. De kinderverpleegkundigen zullen de kinderen helpen op medisch gebied en de pedagogische medewerkers zullen de kinderen de zorg geven voor hun ontwikkeling. Het is een omgeving waar de kinderen, ondanks dat ze ziek of beperkt zijn, toch gewoon kind kunnen zijn.

Een verpleegkundig kinderzorghuis

Zieke kinderen tot 18 jaar kunnen er tijdelijk verblijven of logeren. Verpleegkundige zorg en pedagogische zorg is 24 uur per dag aanwezig en dat voor 7 dagen in de week. Het hele gezin kan worden begeleid tijdens het ziekteproces. Het gezin wordt tijdelijk ontlast en dat hebben de ouders ook wel nodig bij zo’n ingrijpende gebeurtenis. De ouders en mantelzorgers worden goed begeleid.

De zorg voor het kind gedurende de laatste levensfase

De mogelijkheid bestaat dat u er als ouder voorkomt te staan dat u ziet dat de laatste levensfase van uw kind is aangebroken. Dat is een moeilijke fase. U weet dat uw kind niet meer kan genezen. Op zo’n moment is het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt het kind een zo prettig mogelijke kwaliteit van het leven te bieden. Het is natuurlijk geen gemakkelijke opdracht, maar u moet ook beseffen dat u er niet alleen voor staat. De kinderverpleegkundige zal u met raad en daad bijstaan. Er wordt gestreefd naar het welzijn van het kind en de ondersteuning van de ouders en het gezin. Er wordt gekeken wat in die periode de beste zorg is voor het kind. Hierbij kunt u ook hulp krijgen bij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten. Dit zijn slechts een paar van de vele mogelijkheden waarbij hulp wordt geboden. Een verpleegkundige zal er alles aan doen om een goede afstemming van zorg- en hulpbehoeften tot stand te brengen. Het is bekend dat u als ouders en het gezin het al moeilijk genoeg hebben wanneer u weet dat het einde van uw kind nadert. Er is voor ouders niets ergers, dan dat ze een kind moeten afgeven.