• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Onveilige situatie

Het kan zijn dat er thuis sprake is van een gespannen situatie. Een kind of jongere kan zich in een gespannen situatie niet veilig voelen of zichzelf goed ontwikkelen. Je kunt dan gebruikmaken van de crisisopvang van de jeugdzorg. Maar wat komt er allemaal bij kijken. Hoe neem je een beslissing?

Wat is de crisisopvang?

Opvangen

Kinderen en jongeren moeten in een veilige omgeving opgroeien. Het kan zijn dat ze zich in een onveilige situatie bevinden. Kinderen en jongeren dan kunnen gebruik maken van de crisisopvang. Door een onveilige situatie thuis, kunnen kinderen en jongeren niet goed functioneren. Ze hebben het niet makkelijk en kunnen het emotioneel moeilijk hebben. Daarnaast kunnen er ook problemen zijn in het gezin. De wisselwerking tussen een kind of jonger en de omgeving is dan niet gezond. De bedoeling van de opvang is om kinderen jongeren een veilige leefomgeving te bieden. Een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen wonen. Terwijl een kind of jongere in wordt opgevangen, wordt er gezocht naar oplossingen voor het gezin waar het kind of jongere uit komt. Een oplossing waar je aan kan denken zijn behandelingen voor het hele gezin. Een kind of jongere in de opvang krijgt een vaste begeleider. Je kunt de begeleider vergelijken met een mentor. De begeleider zal een behandelplan opstellen. In het behandelplan staat er welke hulp nodig is en hoe problemen opgelost kunnen worden.

Behandelingen

Er kunnen verschillende behandelingen binnen de opvang voor crisis plaatsvinden. Er kunnen driehoeksgesprekken gehouden worden met het kind of de jongere en het gezin. De casemanager en begeleider zijn hierbij ook betrokken. Een kind of jongere kan begeleid worden naar een vervolgplek. Er kan ook geholpen worden met het vinden van een geschikte woonruimte na de crisisopvang. Een kind of jongere kan begeleid worden om weer terug in het gezin te gaan wonen. In de opvang wordt er zoveel mogelijk structuur en begeleiding gegeven aan het kind. Er is ook aandacht voor een goede tijdbesteding. Je kunt hierbij denken aan werken of naar school gaan. Soms kan het zijn dat er gewerkt moet worden om een financiële situatie weer gezond te maken. Het probleem van de crisis zal ook aangepakt worden. Tenslotte wordt er ook gewerkt aan het contact met gezinsleden, familie en vrienden.

Werkwijze crisisopvang

De beslissing om voor crisisopvang te kiezen is niet makkelijk. Hulpverleners willen dit graag samen met de ouders doen. Dit kan samen in overleg met een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat andere instanties bij dit besluit worden betrokken. Besluiten moeten wel met de ouders besproken worden. Voordat er gekozen zal worden voor crisisopvang in de jeugdzorg al een hulpverlener altijd kijken of een kind of gezinsleden in gevaar zijn. Er wordt ook gekeken of andere personen of familieleden kunnen helpen met het oplossen van de crisis. Een hulpverlener zal ook kijken of het mogelijk is om te starten met hulpverlening of ander zorgvormen.

Als het besluit voor opvang is genomen, is het direct de bedoeling om een gezonde en veilige leefomgeving aan het kind te geven. Je kunt opvang ook aanvragen bij de huisarts, politie of gemeente. Het belangrijke is dat er een oplossing komt voor het kind en dat alle betrokken personen samenwerken om tot een oplossing te komen.

Bij de opvang zal er zoveel mogelijk gewerkt worden aan het bieden van een normale situatie voor het kind. Het kind of de jongere kan een eigen kamer hebben. Er zijn ook ruimtes die gedeeld worden. Andere instanties en hulpverleners zullen ook betrokken worden bij de crisissituatie, zodat er zo snel mogelijk een oplossing kan worden gevonden.

Wat kun je doen in een crisissituatie als ouder?

Het is niet makkelijk als jouw kind uit huis wordt geplaatst. Het is belangrijk dat je betrokken blijft bij het kind of de jongere. Laat zien dat je belangstelling hebt. Denk na over jouw rol als ouder en wat je kan doen. Als je advies krijgt, is het goed om daar open voor te staan. Als het advies niet goed is, moet je dit tijdig aangeven. Je kunt als ouder ook gebruik maken van de klachtenregeling als de samenwerking met de hulpverlener niet goed verloopt.