• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Wat is gesloten jeugdzorg?

Dit is hulpverlening voor een kind in een gesloten omgeving. Het wordt gezien als een zeer ingrijpende stap die de vrijheid van het kind flink kan inperken. Het is nodig bij grote hulpvragen als het kind een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat de gesloten jeugdzorg ter discussie staat. Stichting Het Vergeten Kind heeft onlangs een petitie aangeboden om aandacht te vragen voor de problemen die voortkomen uit (gedwongen) gesloten opname van een kind. De petitie is door ruim 133.000 mensen ondertekend. Kinderen en jongeren vertellen over maatregelen van hulpverleners zoals het isoleren van het kind in diens kamer of zelfs een isoleercel of het fysiek op de grond duwen en houden van het kind. Deze praktijken worden ervaren als intimiderend en beangstigend. Soms moet worden vastgesteld dat een (langdurige) opname in een gesloten instelling niet effectief is gebleken en dat trauma's, angsten en depressie zijn gebleven (of verergerd).

Wat is gesloten jeugdzorg?

Hoe werkt de jeugdzorg voor het kind?

Jeugdzorg is letterlijk zorg voor het kind en kan op verschillende manieren worden gegeven: thuis of in een instelling, een kort of een lang traject. Dit hangt af van de hulpvraag die er ligt. Iedereen wil dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties zijn er om kinderen en ouders daarbij te helpen. Sommige problemen kunnen thuis worden opgepakt met een team van deskundigen. Vaak kom je er dan thuis met deze hulp samen uit. En soms bij grote vraagstukken met geweld, misbruik, agressie en verwaarlozing is een opname in een gesloten instelling nodig.

Opname in gesloten jeugdzorg voor het kind wordt momenteel aangeduid als JeugdzorgPlus. Via instanties als de gemeente en de Raad voor Kinderbescherming gaat er een verzoek naar een kinderrechter, die dan als het nodig is de machtiging gesloten jeugdhulp uitspreekt. Ook kan de rechter een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg voor het kind uitspreken. In dat geval kan het kind weer naar huis terug als het zich aan de voorwaarden houdt die zijn afgesproken.

Verder met gesloten jeugdzorg?

De roep om verandering wordt vanuit verschillende partijen ondersteund. Vanuit verschillende instellingen wordt nagedacht over het verbeteren van de zorg. Zaken als meer maatwerk in individuele leertrajecten van het kind en het werken met kleinere woonvormen en groepen zijn onderwerpen waarvan het belang inmiddels doorsijpelt bij betrokken instellingen. Het creëren van kleinschaligere woonvormen kan er bovendien toe leiden dat een (langdurige) gesloten opname niet meer nodig is.

Met dit artikel heb je hopelijk een inkijkje gekregen in de jeugdzorg, recente ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst. Meer informatie kun je vinden met onderstaande links (tevens de geraadpleegde bronnen voor dit artikel):

https://www.hetvergetenkind.nl

https://nos.nl

https://www.jeugdzorgnederland.nl

Nederlands Jeugdinstituut: "10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor

JeugdzorgPlus"

Elker Jeugdhulp en Onderwijs: "Voorwaardelijke Machtiging: een kans op verbetering met minder intensieve middelen"