• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Als je gaat scheiden heb je te maken met verschillende beslissingen die je moet maken als ouders. Onder andere over de vorm van ouderschap die je gaat kiezen als je uit elkaar gaat. Natuurlijk geldt dit alleen als je kinderen hebt. Tussen de vormen van ouderschap waar je uit kan kiezen verschilt wel degelijk. Hieronder vertellen we je aan je alles over de verschillende vormen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 90 procent van stellen na een scheiding graag gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen wil houden. Kennis over de verschillende vormen, mogelijk als je denkt aan scheiden, is dus erg handig.

Welke vormen van ouderschap zijn er?

Er zijn 3 soorten ouderschap cooperatief ouderschap co ouderschap parallel ouderschap

Zoals hierboven al is aangegeven zijn er diverse soorten ouderschap. Allereerst benoemen we het coöperatief ouderschap, een vaak gekozen vorm. Wat houdt deze vorm precies in? In het kort betekent het dat de ouders na de scheiding open blijven communiceren en gezamenlijk belangrijke beslissingen in het leven van het kind maken. Dit gebeurt altijd in overleg en natuurlijk samen. De ouders zien elkaar in deze vorm nog steeds regelmatig en het gehele gezin komt nog vaak samen. Voorbeelden van ontmoetingen met het hele gezin zijn feestdagen als Kerstmis en Pasen of een ouderavond of musical optreden op de school van het kind. Hoe er precies contact wordt onderhouden ligt aan de ouders zelf en wat zij fijn vinden. Dit kan tegenwoordig via Zoom, maar de meesten kiezen voor face-to-face contact. Centraal staat de samenwerking tussen beide ouders om te zorgen voor een zo prettig mogelijke omgang en ook om samen problemen met de kinderen op te lossen. Ook plannen maken voor de toekomst en dan vooral in het leven van het kind gebeurt samen, zoals opvoedvraagstukken

Co ouderschap lijkt op coöperatief ouderschap, maar verschil er is

coöperatief ouderschap is de vaakst gekozen vorm. Twee minder veel voorkomende vormen zijn co ouderschap en parallel ouderschap.

Bij co ouderschap gaat het voornamelijk over hoe de verschillende zorgtaken en zaken die te maken hebben met de opvoeding worden verdeeld. De verdeling van de taken is eerlijk verdeeld tussen beide ouders. Op alle mogelijke gebieden zoals zorg, opvoeding en school, maar ook planning en vakanties

Goede afstemming is nodig bij deze vorm, anders werkt de verdeling niet en lopen zaken vaak langs elkaar heen. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de band met de kinderen met een ouder minder sterk is dan bij de ander. Beide ouders werken samen om de banden sterk te houden. Ook bij deze vorm van ouderschap staat goed overleg, open communicatie en samenwerking dus centraal.

De laatste vorm: Parallel ouderschap

Parallel ouderschap dan als alternatief op de bovenstaande twee. Hierbij voedt iedere ouder het kind apart op en er is geen onderlinge afstemming. Hier is dus sprake van weinig tot vrijwel geen communicatie en weinig afspraken. Dit is de minst gekozen vorm van ouderschap na een scheiding overigens.

De enige afspraken die bijvoorbeeld gemaakt worden gaan over de vermindering van eventuele conflicten die voor kunnen komen. De afspraken die gemaakt zijn worden opgenomen in een ouderschapsplan, waar beide ouders een akkoord voor hebben gegeven. Alle afspraken zijn bovendien leidend. Bijvoorbeeld een afspraak over waar het kind opgehaald en afgezet wordt wanneer die van de ene naar de andere ouder gaat.