• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Scheiden en kinderen

Als ouders van plan zijn om te gaan scheiden en als ze kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar hebben ze de plicht om een ouderschapsplan op te stellen. Sterker nog, het is wettelijk verplicht. Er kunnen veel vragen bij komen kijken.

Wanneer ouderschapsplan?

In het plan moet er staan op welke manier de kinderen betrokken zijn bij het maken van het plan. In het plan moet er ook staan hoe de zorg of opvoeding is verdeeld en hoe de omgangsregeling met de kinderen is. In het plan moet er ook staan hoe en hoe vaak ouders informatie over de kinderen aan elkaar geven. Hoe beslissingen worden gemaakt over belangrijke onderwerpen voor de opvoeding van de kinderen moet ook in het plan staan

Een scheiding is niet leuk en niet makkelijk. Daarbij komen er ook nog veel emoties als boosheid of verdriet bij kijken. Juist daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken.

Ouderplan en betrekken kinderen

Kinderen moeten bij het maken van het ouderschapsplan betrokken worden. Dit is wettelijk verplicht. Wensen van kinderen kunnen veranderen. Zelf kinderen op jonge leeftijd kunnen hun wensen duidelijk maken. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing en zijn hiervoor eindverantwoordelijk. Het kan gebeuren dat ouders samen geen afspraken kunnen maken. In dat geval kan er hulp gevraagd worden aan een mediator bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat ouders een plan maken dat bij hun situatie past. Een plan zal ook regelmatig geëvalueerd en veranderd moeten worden.

Een scheiding zorgt voor uitdagingen en is niet gemakkelijk. Met behulp van een draaiboek of stappenplan kunnen ouders duidelijkheid scheppen. He is ook belangrijk dat het belang van kinderen tijdens en na een scheiding goed in de gaten wordt gehouden.

Kinderen hebben er baat bij om goed en regelmatig contact te hebben met beide ouders. Het is belangrijk dat ouders hun kind positief benaderen en goed ondersteunen. Op deze manier kan een kind een goede relatie met beide ouders opbouwen en dat is weer goed voor de ontwikkeling van het kind.