• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Is een ouderschapsplan ook bij baby's verplicht?

Het komt vaak voor dat ouders uit elkaar gaan als zij kinderen hebben. Niet alleen wanneer deze al ouder zijn, maar ook op jonge leeftijd hebben kinderen vaak gescheiden ouders. Soms zijn de ouders al voor de geboorte van hun kind uit elkaar of is er geen sprake geweest van een relatie. In Nederland is het dan ook verplicht een ouderplan te hebben, ongeacht de leeftijd van het betreffende kind.

Wanneer is een ouderschapplan verplicht

Wanneer is een ouderschapsplan nodig?

Als jij en je partner hebben besloten om uit elkaar te gaan, dan is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Of u nu getrouwd bent en gaat scheiden, een geregistreerd partnerschap heeft of in een andere vorm een affectieve relatie heeft gehad, is hier voor niet van belang. Deze verplichting geldt in Nederland dus altijd.

Wat is het belang van zo’n plan?

Als je uit elkaar gaat, is het altijd goed om duidelijke afspraken te maken en vast te laten leggen over de opvoeding en verzorging van jullie kind(eren). Een goed ouderplan schept helderheid en verminderd daardoor de kans op conflicten. Vraag jij je nu af of het ook voor een baby van belang is om zo’n plan op te stellen? Het antwoord luidt ja! Juist voor een baby is het belangrijk om gezamenlijke keuzes op papier te hebben staan. Wanneer jullie maar heel kort samen zijn geweest toen de baby er eenmaal was, of misschien zelfs helemaal niet, weet je waarschijnlijk niet goed wat je van elkaar kunt verwachten in het ouderschap. Welke zaken vindt een ieder van jullie belangrijk in de opvoeding? Welke rol spelen bijvoorbeeld bepaalde levensbeschouwingen of overtuigingen? Hoe zien jullie de omgangsregeling voor je en wat te doen in geval van verjaardagen als je kind bij de andere ouder is? Dit zijn, zeker wanneer je maar kort een relatie hebt gehad, belangrijke en vaak moeilijke vragen.

Eenhoofdig gezag

Als je de enige bent met gezag dan kun je allerlei keuzes maken zonder overleg met je ex partner. In het geval dat de vader het kind wel erkend heeft, heeft de vader zowel het recht als de plicht op omgang met jullie kind. Voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind is het van groot belang dat er tussen jullie beide sprake is van goede communicatie en goed overleg.

Hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan

Vaak is er sprake van een moeizame communicatie, waardoor overleg moeilijk is. Het is dan wel zo prettig om hier hulp bij te hebben. Een mediator van de vFas is dan iemand die deze hulp kan bieden. Het is de taak van de mediator om onbevooroordeeld te zijn, maar tegelijkertijd er voor te zorgen dat jullie alle belangrijke afspraken rondom relevante onderwerpen op papier krijgen en vastleggen in een ouderschapsplan voor je kind. De mediator bewaakt het proces en geeft jullie waar nodig een duwtje in de juiste richting. Definitieve keuzes maken jullie echter altijd zelf.

Tussentijds aanpassen is mogelijk

Natuurlijk is het moeilijk om op jonge leeftijd al afspraken te moeten maken over de keuze van bijvoorbeeld een middelbare school. Een baby veranderd snel en daarmee veranderden ook de behoeften van jullie allemaal. Het is daarom goed om te beseffen dat een goed ouderschapsplan aan verandering onderhevig is. Zo is frequent contact tussen het kind en de uitwonende ouder de eerste twee jaar van groot belang. Er is dan immers nog sprake van de hechtingsfase. Naarmate jullie kind ouder wordt, zich verder ontwikkelt en de behoeften van je kind dus veranderen, kan het raadzaam zijn om bepaalde afspraken tussentijds aan te passen.