• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Scheiden met kinderen

Een scheiding is voor niemand makkelijk. Als ouders scheiden verandert er veel. Het verwerken van een scheiding voor kinderen is ook niet makkelijk. Het is een rouwproces voor hun. Ieder kind kan een scheiding anders verwerken. Daarnaast speelt de leeftijd, karakter, geslacht en plaats van het kind en het gezin ook een rol. Het is belangrijk dat kinderen goed begeleid worden tijdens een scheiding. Ouders kunnen begeleiding geven, maar het kan ook van buitenaf komen. In deze artikel gaan we een paar tips geven om kinderen te helpen met het verwerken van een scheiding.

Do’s en don’ts: hoe kan ik mijn kinderen helpen om de scheiding te verwerken?

Wat kun je doen om een kind te helpen met het verwerken van een scheiding?

De voorbereiding van een scheiding is erg belangrijk. Het is belangrijk dat ouders goed bespreken hoe en op welk moment kinderen op de hoogte worden gesteld van een scheiding. Het is erg belangrijk dat hiervoor een goed moment wordt gekozen. Doe het zeker niet op het moment dat je boos bent. Probeer er ook voor te zorgen dat kinderen zo min mogelijk merken dat er conflicten zijn. Het is belangrijk dat de ouders goed overleggen. Dit voorkomt namelijk vervelende situaties. Kinderen kunnen stemmingen en emoties goed aanvoelen. Het is dus erg belangrijk dat de ouders een scheiding zelf ook goed verwerken. Persoonlijke problemen moeten niet met kinderen besproken worden.

Een scheiding heeft effect op de ouders, maar ook op kinderen. Een jong kind kan bang zijn om de ouders te verliezen of een kind kan schuldgevoel krijgen. Schuldgevoel speel vooral bij oudere kinderen een grote rol. Het is dus belangrijk om duidelijk aan te geven dat de scheiding niet de schuld is van een kind en dat een kind zijn ouders niet verliest. Het is belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden tijdens een gesprek over de scheiding. Tijdens het wandelen of kleuren kan dit besproken worden. Ouders kunnen op deze manier inzicht krijgen in welke hulp een kind nodig heeft bij het begrijpen en verwerken van de scheiding. Het is ook belangrijk dat kinderen leren wat de rol van een ouder is en wat de rol van een ouder als partner is. Het is belangrijk dat er goed wordt uitgelegd dat de ouders niet meer samen zijn, maar da ze wel ouders blijven van het kind.

Structuur

Kinderen zijn zichzelf aan het ontwikkelen en structuur is daarom belangrijk voor een kind. Een scheiding is niet makkelijk, maar een kind heeft wel steun nodig. Een kind kan steun buitenshuis zoeken. Zijn dit stabiele, veilige en vertrouwde contacten van het kind? Dan is het goed om dit te stimuleren. Het kan zijn dat een kind liever met een buitenstander wilt praten over de scheiding. Een kind kan met vrienden, op school, of met familie hierover praten.

Wat moet je juist niet doen?

Ouders moeten ervoor zorgen om geen ruzie te maken in het bijzijn van kinderen. Dit is slecht voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders moeten erop letten dat kinderen niet het gevoel krijgen dat je voor een ouder moeten kiezen. Kies er juist voor om met respect te praten met elkaar en over elkaar. Hiermee voorkom je loyaliteitsproblemen bij kinderen. Vraag ook niet aan een kind om een kant te kiezen. Ouders moeten kinderen ook niet als boodschapper gebruiken. Ouders moeten als volwassenen met elkaar communiceren. De ouders kunnen hierover afspraken maken. Als ouders willen praten over de scheiding moet dat gebeuren bij een volwassene en iemand met een heldere blijk op de situatie. Kinderen met gescheiden ouders hebben stabiliteit nodig. Het kan zijn dat kinderen tijdens een scheiding een minder strenge behandeling krijgen. De aandacht ligt immers meer bij de scheiding. Maar let erop dat de kinderen niet verwend worden. Zorg ervoor dat er regels en grenzen zijn en dat ze na worden geleefd. Dit zorgt voor veiligheid en structuur.