• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

Voor gescheiden ouders is de wet op de kinderverantwoordelijkheid van toepassing. Ouders blijven samen verantwoordelijk voor zorg en opvoeding wanneer de ouders scheiden. Kinderen met gescheiden ouders hebben recht op een relatie met beide ouders. RvdK wijst ouders op hun verantwoordelijkheid en zoekt samen met hen naar mogelijkheden voor passende regelingen.

Regels van de wet bij een scheiding

Regels voor voogdij en contact

 • Na het scheiden behouden de ouders het gezamenlijk gezag over hun kinderen.
 • Ouders zijn verplicht om bij de rechtbank een ouderschapsplan te overleggen waarin een taakverdeling tussen zorg en opvoeding is opgenomen.
 • Een rechter kan alleen beslissen dat er geen band is tussen ouders en kinderen als er zwaarwegende redenen zijn: Na een echtscheiding kan één ouder de rechter vragen om hem of haar alleen het gezag toe te kennen. De rechter zou dit alleen goedkeuren als de kinderen een ernstige ontwikkelingsdreiging zouden hebben. Als de kans op verbetering van de situatie klein is.
 • Ouders die voogdij krijgen, kunnen beslissen waar hun kinderen wonen. Als een van de ouders het gezag op een later tijdstip wil wijzigen, moet die ouder opnieuw naar de rechter stappen.
 • Kinderen en ouders zonder voogdij hebben wel het recht om met elkaar in contact te komen. Toegang kan alleen worden ingetrokken als:

Blootstelling belemmert de ontwikkeling van een kind ernstig, of;

De ouder blijkt ongeschikt of niet in staat om te communiceren, of;

Een kind van twaalf jaar of ouder ernstig bezwaar heeft tegen de omgang, of;

De blootstelling is in strijd met de vitale belangen van het kind.

Informatie Raadpleging Regels Ouders moeten elkaar belangrijke dingen voor hun kinderen vertellen. Bijvoorbeeld over hoe kinderen het op school doen of hoe hun gezondheid is. Dit heet het recht om te weten. Ouders dienen bij het nemen van belangrijke beslissingen het advies in te winnen van een andere ouder. Denk bijvoorbeeld aan de melding van een belangrijke medische ingreep.

Minderjarige kinderen en scheiding

Minderjarige kinderen hebben het recht om door een rechter te worden gehoord over ouderlijk gezag, woonplaats en persoonlijke band.

De familierechtbank beslist vervolgens over de volgende punten in het belang van het kind:

 • Residentie
 • Accommodatie
 • Ouderlijk gezag
 • Onderhoudskosten

Wanneer begint een kind echt zelf beslissingen te nemen?

Dat is vanaf 18 jaar, dan is het kind meerderjarig en bepaalt het waar hij/zij blijft. Het kind vertelt het dan aan de vader en/of moeder. Op dat moment is de rechter niet meer bevoegd om uitspraak te doen over verblijfsregelingen.

Indien nodig wordt er soms beslist om apart van de ouders met kinderen te praten en naar hun te luisteren.

Besluit

Zelfs als de ouders gescheiden zijn, zijn ze nog steeds verantwoordelijk voor hun kinderen. Ouders moeten zelf de woonsituatie bedenken, maar het is natuurlijk het beste om hun kinderen samen rond de tafel te laten zitten (vader, moeder en al).

De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de ouders, en het spreekt voor zich dat hoe ouder het kind, hoe belangrijker hun mening is. Ouders kunnen en mogen zich echter niet aan hun verantwoordelijkheden onttrekken en moeten deze moeilijke beslissingen zelf nemen.