• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten wordt vanaf 1 maart 2018 iedereen continue gescreend. Vanaf die datum mag je alleen nog in de kinderopvang werken als je bent geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang. Personen die geregistreerd staan in dit register worden continue gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn voor het werken met kinderen. Zonder inschrijving mag je dus niet werken in de kinderopvang!

Tijdelijke krachten kinderopvang

In 2013 is de screening voor de kinderopvang al uitgebreid. Sinds 5 jaar worden vaste werknemers, gastouders en hun huisgenoten continue gescreend. Met de wijziging per 1 maart 2018 worden ook tijdelijke krachten in de kinderopvang permanent gescreend, zoals stagiaires, uitzendkrachten, aannemers en vrijwilligers.

Strafbare feit na overleg VOG

Als iemand in dienst treed bij een kinderopvangbedrijf, dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te leveren. Een VOG wordt alleen afgegeven als er geen sprake is van gedragingen en/of strafbare feiten die van invloed kunnen zijn op het werken met kinderen. Stel dat een medewerker dit heeft ingeleverd en hij/zij gaat aan het werk in de kinderopvang. In die periode begaat hij/zij een strafbaar feit waardoor hij/zij geen VOG meer zou ontvangen voor de werkzaamheden, dan is er niemand die daarvan weet. Om die reden is het Personenregister Kinderopvang opgesteld. Door continue screening van de ingeschreven personen, is de veiligheid van kinderen in de opvang verhoogd.

Wie dient zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang?

Iedereen die werkt in de kinderopvang dient zich te registreren: gastouders en hun huisgenoten, pedagogisch medewerkers, vast personeel, uitzendkrachten, stagiaires die voor langere tijd blijven. Maar denk ook aan ingehuurde organisaties/krachten, zoals de schoonmaakster die werkt op het tijdstip dat de kinderen ook aanwezig zijn. Of een aannemer die een eenmalige langdurige opdracht uitvoert binnen de opvanguren. Voor een volledig overzicht en meer informatie kijk je op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.