• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Er zijn ongeveer net zoveel hoogbegaafde meisjes als jongens. Toch lijken er meer hoogbegaafde jongens te zijn. In de Plusklas die ik begeleid, waarvoor scholen zelf hun leerlingen aanmelden, zitten 3 meisjes tegenover 19 (!) jongens. Hoe kan dit?

Meisjes gedragen zich anders dan jongens en passen zich meer aan aan het niveau van hun leeftijdsgenoten. Jongens zijn op school minder geneigd om sociaal aangepast gedrag te vertonen. Hun gedrag wordt eerder als problematisch ervaren en daardoor vallen ze meer op.

Meisjes kiezen vaker om andere kinderen te helpen en zorgen onvoldoende voor uitdaging voor zichzelf. Meisjes willen prestaties graag samen met anderen leveren. Vooral in de pubertijd, waarbij het “erbij horen” erg belangrijk is voor meisjes, zijn hoogbegaafde meisjes geneigd hun talent te verbloemen. Doordat ze gaan onderpresteren, verdwijnen deze meisjes uiteindelijk uit beeld.

Onlangs was ik op een school waar een (inval)leerkracht een groepje kinderen mee naar buiten nam. 2 Van deze kinderen (een jongen en een meisje) kende ik en zij zijn beiden hoogbegaafd. De kinderen gingen op het plein rekenen: een sprong was een tiental en een stapje was een eenheid. De jongen begon al snel over het plein te springen en luisterde niet meer naar de sommen. De (inval)leerkracht vroeg hem uiteindelijk welke som hij graag wilde oplossen, om te proberen hem weer bij de les te betrekken. De jongen wilde graag uitrekenen hoeveel 2573+44 was. De (inval)leerkracht vertelde hem dat dat niet kon, ze zouden vandaag maar tot 100 rekenen. De rest van de les heeft deze jongen bij het hek gestaan, hij wilde niet meer mee doen en was zeer luidruchtig. Het meisje, voor wie deze sommen ook veel te gemakkelijk waren, heeft de hele les keurig meegedaan. Zij heeft zich aangepast aan het niveau van haar klasgenoten. In het gesprek dat ik daarna had met de (inval)leerkracht bleek ook dat het haar niet was opgevallen dat dit meisje deze sommen al kende.

 

Tip:

Er worden zo nu en dan verspreid over het land speciale meidenmiddagen georganiseerd voor hoogbegaafde meisjes. Er zijn deze middagen allerlei leuke meiden activiteiten te doen en ze kunnen hier andere hoogbegaafde meisjes ontmoeten.